Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Cijene parkiranja u garažama

Cijene i uvjeti koji vrijede za sve javne garaže


Vrijednosne kartice

VRIJEDNOST CIJENA
100,00 kn   90,00 kn
200,00 kn 180,00 kn
500,00 kn  450,00 kn

Vrijednosne kartice kupuju se i vrijede samo za odabranu javnu garažu i ne mogu se koristiti u ostalima.


Mjesečne pretplatne kartice

Za 5 kupljenih mjesečnih garažnih karata s istim vremenom valjanosti, moguće je ostvariti popust na način da se plaća cijena za 4 pojedinačne karte.


Dnevna i tjedna karta

Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu i mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je sa vozilom ušao u garažu, dužan je isto zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u javnu garažu uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. 

Hibridna i električna vozila

Naknade za parkiranje hibridnih i električnih vozila u svim garažama, osim za satne-dnevne, satne-noćne i vrijednosne karte od 16.08.2014. godine, umanjuju se za 50%.


Obavijest korisnicima JG Tuškanac
 
Zbog daleko većeg interesa građana za korištenjem usluga parkiranja u JG Tuškanac nego što dozvoljava ograničeni kapacitet od 465 parkirališnih mjesta, te uvažavajući obvezu sprovođenja Pravilika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/2014), podružnica Zagrebparking nije u mogućnosti svim zainteresiranima omogućiti kupnju mjesečne cjelodnevne parkirališne karte i mjesečne dnevne parkirališne karte.
Za kupnju ovih parkirališnih karata potrebno je u Upravi Podružnice, Šubićeva 40/III ispuniti i predati propisani zahtjev. Zaprimljeni zahtjevi obrađuju se svakodnevno, te se realiziraju sukladno s realnim mogućnostima, propisanim procedurama i kapacitiranosti garaže. Zahvaljujemo na razumijevanju.