Meni
Javna garaža Svetice

Javna garaža Svetice

Adresa: Divka Budaka 1E
Kapacitet: 115 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 1,8 m
Javna garaža Svetice


 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08:00 - 18:00 4,00 kn/h / 0,53 Eur/h
Satna - noćna 18:00 - 08:00 1,00 kn/h / 0,13 Eur/h
Cjelodnevna* 24 sata 20,00 kn / 2,65 Eur
Tjedna* 24 sata x 7 dana 50,00 kn / 6,64 Eur
Mjesečna - dnevna* 06:00 - 18:00 200,00 kn / 26,54 Eur
Mjesečna - noćna* 17:00 - 09:00
i vikendom od 00:00 do 24:00
50,00 kn / 6,64 Eur
Mjesečna* 00:00 - 24:00 250,00 kn / 33,18 Eur

Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

Napomena: 

*Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 munuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.