Meni
Javna garaža Svetice

Javna garaža Svetice

Adresa: Divka Budaka 1E
Kapacitet: 115 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 1,8 m
Javna garaža Svetice

 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08,00 - 18,00 4,00 kn/h
Satna - noćna 18,00 - 08,00 1,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 20,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana 50,00 kn
Mjesečna - dnevna 06,00 - 18,00 200,00 kn
Mjesečna - noćna 17,00 - 09,00
i vikendom od 00:00 do 24:00
50,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00 250,00 kn

Kako bi se omogućio neometan rad javne garaže Svetice podružnica Zagrebparking uvodi zahtjeve za kupnju pretplatničkih kartica. Korisnici mjesečnih pretplatničkih kartica koji kupuju pretplatničku karticu prvi puta ili im je prošlo više od 7 dana od isteka pretplatničke karte za prethodno razdoblje, dužni su predati zahtjev za kupnju pretplatničke karte. Zahtjev se ispunjava i predaje kod djelatnika garaže.

Korisnici koji za prethodno razdoblje imaju kupljenu pretplatničku kartu nisu dužni podnositi zahtjev, te pravo na produženje pretplate ostvaruju ako nakon isteka pretplatničke karte za prethodno razdoblje nije prošlo više od 7 dana. Zahtjevi novih korisnika koji zbog popunjenosti garaže neće biti odobreni ulaze na listu čekanja te će ih se pravovremeno obavijestiti kada će kupnja pretplatničke karte biti moguća.