Meni
Javna garaža Petrinjska

Javna garaža Petrinjska

Adresa: Petrinjska 59
Kapacitet: 134 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2,0 m
Javna garaža Petrinjska
 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08:00 - 21:00 7,00 kn/h
Satna - noćna 21:00 - 08:00 1,00 kn/h
Cjelodnevna* 24 sata 55,00 kn
Tjedna* 24 sata x 7 dana 250,00 kn
Mjesečna - dnevna* 06:00 - 18:00 650,00 kn
Mjesečna - noćna* 17:00 - 09:00 radnim danom,
subotom od 15:00 i nedjeljom od 00:00 - 24:00
100,00 kn
Mjesečna* 00:00 - 24:00 1.000,00 kn


Napomena: 

* Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. 


Mjesečna parkirališna karta

Od 10. veljače 2020. godine primjenjuje se novi obrazac Zahtjeva za kupnju pretplatnih parkirališnih karata. Korisnici koji su već podnijeli zahtjev, odnosno ispunili stari obrazac Zahtjeva i nalaze se u redu čekanja, trebaju  ispuniti novi obrazac te nakon toga mogu odmah kupiti pretplatnu parkirališnu kartu. 
 
Korisnici koji već imaju kupljenu pretplatnu parkirališnu kartu, po isteku iste, ukoliko žele produžiti pretplatu, također  moraju ispuniti novi obrazac Zahtjeva.

Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.