Meni
Javna garaža Langov trg

Javna garaža Langov trg

Adresa: Trg Josipa Langa 13
Kapacitet: 305 mjesta
Javna garaža Langov trg

VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08,00 - 21,00 7,00 kn/h
Satna - noćna 21,00 - 08,00 1,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 55,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana 250,00 kn
Mjesečna - dnevna        06,00 - 18,00 650,00 kn
Mjesečna - noćna 17,00 - 09,00 radnim danom,
subotom od 15,00 i nedjeljom od 00 - 24 h
100,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00 1.000,00 kn
Mjesečna - povlaštena* 00 - 24,00 110,00 kn

Povlaštena mjesečna karta za JG Langov trg izdaje se fizičkim osobama (stanarima) u skladu s Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža. 

Zbog ograničenih kapaciteta podružnica Zagrebparking korisnicima ne može garantirati kontinuiranu dostupnost pretplatnih parkirališnih karata.