Meni
Javna garaža KB

Javna garaža KB "Sveti Duh"

Adresa: Ul. Sveti Duh 64
Kapacitet: 477 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2 m
Javna garaža KB "Sveti Duh"

U sklopu Javne garaže KB "Sveti Duh" osigurano je ukupno 477 parkirališnih mjesta koja se nalaze na 4 etaže. 

 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 07:00 - 18:00 0,70 Eur/h / 5,27 kn/h    
Satna - noćna 18:00 - 07:00 0,40 Eur/h / 3,01 kn/h
Cjelodnevna* 00:00 -24:00 4,00 Eur / 30,14 kn
Tjedna* 24 sata x 7 dana 19,90 Eur / 149,94 kn
Mjesečna - dnevna* 05:00 - 20:00 26,50 Eur / 199,66 kn
Mjesečna - noćna* radnim danom 17:00 - 07:00 i vikendom od 00:00 - 24:00 13,30 Eur / 100,21 kn
Mjesečna* 00:00 - 24:00 40,00 Eur / 301,38 kn
 

Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

Plaćanje putem SMS usluge: 
SMS broj: 700111
m-garage broj za javnu garažu Sveti Duh: 07

U skopu garaže korisnicima je dostupno i besplatno parkiranje za bicikle, 10 punionica za električna vozila, obiteljski parking i parkiralište za hibridna vozila. 

* Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. 

Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.