Meni
Lokacije garaža u Gradu Zagrebu

Lokacije garaža u Gradu Zagrebu

Podružnica Zagrebparking upravlja s 10 javnih garaža
Javne garaže kojima upravlja podružnica Zagrebparking: 
 
  • Garaža Kvaternikov trg, Trg Eugena Kvaternika 6
  • Garaža Gorica, Martićeva 69, 
  • Garaža Petrinjska, Petrinjska 59
  • Garaža Langov trg, Trg Josipa Langa 13
  • Garaža Svetice, Divka Budaka 1E
  • Garaža Tuškanac, Tuškanac 1b
  • Garaža Rebro, Kišpatićeva 12
  • Garaža Jelkovec 1, 144. brigade Hrvatske vojske 4
  • Garaža Jelkovec 2, Ladislava Šabana 10
  • Garaža KB "Sveti Duh", Sveti Duh 64