Meni
Javna garaža Rebro

Javna garaža Rebro

Adresa: Kišpatićeva 12
Kapacitet: 664 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2,2 m
Javna garaža Rebro 
 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 07,00 - 15,00 6,00 kn/h
Satna - noćna 15,00 - 07,00 3,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 30,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana 150,00 kn
Mjesečna - dnevna 05,00 - 20,00 200,00 kn
Mjesečna - noćna 13,00 - 08,00
i vikendom od 00:00 do 24:00
100,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00 300,00 kn
Mjesečna - povlaštena* 00 - 24,00 100,00 kn

*Povlaštena mjesečna karta za JG Rebro izdaje se za potrebe zaposlenika KBC Zagreb kao vlasnika garaže. Kako bi se omogućio neometan rad javne garaže Rebro podružnica Zagrebparking uvodi zahtjeve za kupnju pretplatničkih kartica. Korisnici mjesečnih pretplatničkih kartica koji kupuju pretplatničku karticu prvi puta ili im je prošlo više od 7 dana od isteka pretplatničke karte za prethodno razdoblje, dužni su predati zahtjev za kupnju pretplatničke karte. Zahtjev se ispunjava i predaje kod djelatnika garaže.

Korisnici koji za prethodno razdoblje imaju kupljenu pretplatničku kartu nisu dužni podnositi zahtjev, te pravo na produženje pretplate ostvaruju ako nakon isteka pretplatničke karte za prethodno razdoblje nije prošlo više od 7 dana. Zahtjevi novih korisnika koji zbog popunjenosti garaže neće biti odobreni ulaze na listu čekanja te će ih se pravovremeno obavijestiti kada će kupnja pretplatničke karte biti moguća.