Meni
Javna garaža Rebro

Javna garaža Rebro

Adresa: Kišpatićeva 12
Kapacitet: 664 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2,2 m
Javna garaža Rebro 


 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 07:00 - 15:00 6,00 kn/h / 0,80 Eur/h
Satna - noćna 15:00 - 07:00 3,00 kn/h / 0,40 Eur/h
Cjelodnevna* 24 sata 30,00 kn / 3,98 Eur
Tjedna* 24 sata x 7 dana 150,00 kn / 19,91 Eur
Mjesečna - dnevna* 05:00 - 20:00 200,00 kn / 26,54 Eur
Mjesečna - noćna* 13:00 - 08:00
i vikendom od 00:00 do 24:00
100,00 kn / 13,27 Eur
Mjesečna* 00:00 - 24:00 300,00 kn / 39,82 Eur
Mjesečna - povlaštena 00:00 - 24:00 100,00 kn / 13,27 Eur

Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

Napomena: 

* Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.