Meni
Izjava o digitalnoj pristupačnosti mobilne aplikacije ZgPark

Izjava o digitalnoj pristupačnosti mobilne aplikacije ZgPark

Podružnica Zagrebparking nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mobilnu aplikaciju podružnice Zagrebparking koja nosi naziv ZgPark.
 
STUPANJ USKLAĐENOSTI
Mobilna aplikacija ZgPark djelomično je usklađena sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 
NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • trenutno nije moguće uključiti postavke pristupačnosti
  • ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom
  • ne postoji biometrijska karakteristika za pristup ili upravljanje aplikacijom
  • podatke u aplikaciju nije moguće unijeti pomoću više metoda, već samo dodirom i tipkovnicom
  • tekst sučelja ne može se povećati bez upotrebe pomoćne tehnologije
 
 
PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU (2018/1523 od 11. listopada 2018.). Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Uredništvo internetske stranice podružnice Zagrebparking. Podružnica Zagrebparking će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o istome obavijeste podružnicu Zagrebparking.
Sve upite vezane uz pristupačnost mobilne aplikacije ZgPark, korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail infozgp@zgh.hr

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt : Povjerenik za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Mobitel: 091/7850 408
E-mail: ppi@pristupinfo.hr www.pristupinfo.hr