Meni
Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka fizičkih osoba (Ispitanici) koju provodi Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking

Sukladno odredbama čl. 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking pruža obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, pravima Ispitanika i kako se ta prava ostvaruju te ostalim potrebnim obavijestima sukladno Uredbi.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
Voditelj obrade:                                                                    
Zagrebački holding d.o.o.                                                      
Ulica grada Vukovara 41                                                       
10000 Zagreb                                                                        
tel.: +385 1 6420 000                                                                                                            
e-mail: info@zgh.hr

Službenik za zaštitu podataka:                                                                
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6420 000
e-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a podružnica Zagrebparking (dalje u nastavku: Zagrebparking) je organizacijska jedinica voditelja obrade.
 
Kontakt podaci Zagrebparkinga:
Šubićeva 40/III, 10000 Zagreb
tel.:  +385 (1) 64 21 700, e-mail: infozgp@zgh.hr
 
Svrha obrade i pravna osnova obrade:
Osobne podatke Ispitanika Zagrebparking prikuplja neposredno od Ispitanika te u posebnim slučajevima posredno iz drugog izvora i obrađuje ih na temelju odredbi Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon) u sljedeće svrhe:
 
1) Obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Zagreba radi naplate i kontrole naplate parkiranja što uključuje sklapanje ugovora o korištenju javne parkirališne površine s Ispitanikom kada isti parkira vozilo na navedenoj površini.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora i odredbi čl. 6., st 1.  (c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 
Pravna obveza voditelja obrade i sklapanje ugovora s Ispitanikom određena je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Zagreba, Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja, Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom i Općim uvjetima isporuke u javnim garažama.
 
U slučaju da Ispitanik ne pruži potrebne osobne podatke neće biti u mogućnosti ispuniti obveze iz ugovora odnosno kupiti parkirališnu kartu.
 
Radi izvršavanja sklopljenog ugovora, Ispitaniku je omogućena kupnja/plaćanje različitih vrsta parkirališnih karata (satna, dnevna/cjelodnevna, pretplatna i povlaštena).
 
Parkirališne karte moguće je kupiti putem: SMS-a s mobilnog uređaja, parkirališnog automata, web aplikacije, aplikacije za mobilne uređaje te na ovlaštenim prodajnim mjestima i blagajni Zagrebparkinga.
 
Prikupljanje osobnih podataka Ispitanika obavlja se prilikom  kupnje parkirališnih karata osim u slučajevima kupnje na pojedinim parkirališnim automatima i automatskim blagajnama koji nemaju mogućnost unosa registarske oznake.
 
2) Radi jednostavnije i lakše kupnje parkirališnih karata Ispitaniku je omogućeno korištenje web aplikacije (ePK portal) ili aplikacije za mobilne uređaje (ZgPark). Instalacija i korištenje aplikacija u potpunosti je dobrovoljno. Ispitanici samostalno odlučuju hoće li preuzeti aplikacije, kako će ih  koristiti i kada će ih ukloniti.
 
Da bi Ispitanik mogao koristiti aplikacije potrebno je nakon instalacije kreirati korisnički račun i proći proces registracije i aktivacije.
 
Prilikom pokretanja i korištenja aplikacija smatrat će se da je Ispitanik pročitao, razumio i prihvatio ovu Informaciju o obradi osobnih podataka kao i uvjete korištenja svake aplikacije. Ukoliko se Ispitanik u cijelosti ne slaže s ovom Informacijom o obradi osobnih podataka i uvjetima korištenja svake aplikacije, upućujemo Ispitanika da odmah prestane s korištenjem aplikacija.
 
Više o korištenju aplikacija te mogućnosti i načinu kupnje parkirališnih karata pročitajte u uvjetima korištenja svake aplikacije.
 
Otvaranje korisničkog računa prvenstveno služi u kontekstu namjere sklapanja ugovora i ispunjavanja obveza iz ugovora koji se odnosi na uslugu parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.
 
U slučaju da Ispitanik više ne želi koristiti korisnički račun, u svakom trenutku može zatražiti njegovu deaktivaciju slanjem elektroničke pošte na infozgp@zgh.hr ili putem web obrasca na web stranici Zagrebparkinga https://www.zagrebparking.hr/kontakt/kontakt-forma/219
 
Napominje se Ispitaniku, da se u slučaju deaktivacije korisničkog računa, osobni podaci koji se na temelju zakonskih obveza moraju čuvati (npr. podaci o računu, čuvaju se 11 godina) neće obrisati.
 
Kod kupnje parkirališne karte putem navedenih aplikacija i putem parkirališnog automata s mogućnošću upisa registarske oznake vozila, a radi izvršavanja ugovora, kupnja parkirališne karte obavlja se putem usluga: Pay way IPG, Sedam Pay i PBZ Card.
 
Tajnost podataka Ispitanika zaštićena je i osigurana uporabom SSL enkripcije (SSL enkripcija postupak je šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihova prijenosa). Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava NestPay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.
 
Navedeni način omogućuje siguran prijenos informacija te onemogućuje nedopušten pristup podacima prilikom komunikacije između mobilnog uređaja Ispitanika i NestPay internet payment gateway servisa i obrnuto. Navedeni servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.
 
Za više informacija o obradi podataka Ispitanika putem Payway IPG obratite se izravno Hrvatskom telekom d.d., putem PBZ CARD izravno PBZ CARD d.o.o., a putem Sedam Pay Zagrebparkingu.   
 
3) Premještanja vozila na temelju naredbe ovlaštene osobe sukladno posebnim propisima.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 
Pravna obveza voditelja obrade određena je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Zagreba, Odlukom o komunalnom redu, Odlukom o uređenju prometa te Pravilnikom o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila.
 
4) Davanje u zakup poslovnih prostora što uključuje provedbu javnog natječaja i sklapanje ugovora o zakupu (zakup garaža, garažnih mjesta i dr.).
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora i odredbi čl. 6., st 1.  (c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 
Pravna obveza voditelja obrade i sklapanje ugovora s Ispitanikom određena je Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 
U slučaju da Ispitanik ne pruži potrebne osobne podatke neće biti u mogućnosti prijaviti se na javni natječaj i sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.
 
Prikupljanje osobnih podataka Ispitanika obavlja se prilikom prijave na javni natječaj.
 
5) Pružanje odgovora Ispitanicima koji se obraćaju Voditelju obrade (upiti, zahtjevi, prigovori, opća prepiska i dr.) putem web kontakt obrasca, pisanim putem ili osobno na adresu Zagrebparkinga te putem telefona i elektroničke pošte Zagrebparkinga.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (f) Uredbe - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Legitimni interes Voditelja obrade je odgovoriti Ispitaniku što on očekuje i smatra potrebnim.
 
U slučaju da Ispitanik podnese prigovor sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
 
Kada je upit ili zahtjev Ispitanika u kontekstu namjere sklapanja ugovora i ispunjavanja obveza iz ugovora, zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.
 
6) U svrhu zaštite osoba i imovine u javnim garažama kojima upravlja Zagrebparking i u službenoj prostoriji na lokaciji Šubićeva 40/III, Zagreb, postavljeni su sustavi video nadzora. Također, za istu svrhu, prilikom ulaska u službene prostorije Zagrebparkinga obavlja se kontrola pristupa.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (f) Uredbe - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
 
Legitimni interes voditelja obrade je osigurati zaštitu osoba i imovine u prostorima koje koristi i štiti.
 
Pristup snimkama videonadzora i osobnim podacima u kontroli pristupa imaju samo ovlaštene osobe Zagrebparkinga te su isti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba.
 
Potpune informacije o obradi osobnih podataka putem videonadzora i putem kontrole pristupa mogu se pronaći na ovoj web stranici u kategoriji Informacije/Zaštita osobnih podataka
 
U postupku navedenih obrada osobnih podataka nema automatiziranog donošenja odluka niti izrade profila Ispitanika.
 
Primatelji osobnih podataka:
Za neplaćene dnevne parkirališne karte (DPK), Voditelj obrade dostavlja registarsku oznaku vozila za koju je izdana DPK MUP-u, a MUP na temelju dobivene registarske oznake, voditelju obrade dostavlja podatke o vlasniku vozila odnosno korisnika vozila iz ugovora o leasingu.
 
Sukladno odredbi čl. 14., st 1. (d)  Uredbe, identifikacijski  osobni podaci koji se o Ispitaniku dostavljaju od strane MUP-a su slijedeći: prezime i ime vlasnika/naziv vlasnika odnosno korisnika vozila iz ugovora o leasingu, prebivalište/boravište/sjedište vlasnika odnosno korisnika vozila iz ugovora o leasingu, OIB vlasnika vozila odnosno korisnika vozila iz ugovora o leasingu, vrsta osobe (pravna/fizička). Obrada se temelji na odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama radi ispunjavanja pravnih i ugovornih obveza voditelja obrade.
 
Osobni podaci mogu se dati na korištenje pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluga, u ime i prema uputama voditelja obrade  mogu obrađivati osobne podatke (npr. pružatelji informatičkih usluga i dr.), sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i ostalim odgovarajućim propisima.
 
Razdoblje pohrane osobnih podataka:
Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni  podaci se više ne koriste te se čuvaju, sukladno zakonskim propisima odnosno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
 
Podaci o izdanom računu čuvaju se 11 godina, podaci o ugovorima o zakupu 10 godina od prestanka važenja, snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati najviše šest mjeseci od dana stvaranja, osobni podaci o kontroli pristupa čuvaju se 2 godine od godine u kojoj su osobni podaci prikupljeni. Podaci prikupljeni radi pružanja odgovora Ispitanicima po upitima, zahtjevima, prigovorima i dr. čuvaju se: prigovor na zapisnik o premještanju vozila - 5 godina od isteka godine u kojoj je  podnesen, prigovor na dnevnu parkirališnu kartu (DPK) 2 godina od isteka godine u kojoj je podnesen, upiti, zahtjevi, opća prepiska i dr. - 2 godine od isteka godine u kojoj su podneseni. Podaci u vezi sa zahtjevom ili prigovorom radi ostvarivanja prava Ispitanika čuvaju se 1 godinu od isteka godine u kojem su isti valjano podneseni.
 
Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.
 
Sigurnost obrade:
Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca. Osobni podaci Ispitanika obrađuju se zakonito, povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.
 
Prava Ispitanika i ostvarivanje prava Ispitanika:
 
 1. Pravo na pristup svojim osobnim podacima: Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: o svrsi obrade, vrsti /kategoriji obrađenih osobnih podataka uključujući i uvid u svoje podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju pohrane.
 2. Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanja svojih osobnih podataka ako podaci nisu točni, potpuni i ažurni.
 3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Ispitanik ima pravo tražiti brisanje svojih osobnih  podataka ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
 1. osobni podaci Ispitanika više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani;
 2. Ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. Ispitanik je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka te voditelj obrade nema jače legitimne razloge za obradu;
 4. Osobni podaci Ispitanika nezakonito su obrađeni;
 5. Osobni podaci Ispitanika moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade;
 6. Osobni podaci Ispitanika prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
 
     Osobni podaci Ispitanika neće se obrisati u slučaju:
 
 1. radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 2. radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 3. zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s čl. 9. st. 2. toč. (h) i (i) Uredbe kao i čl. 9. st. 3. Uredbe;
 4. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl 89. st. 1. Uredbe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;
 5. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
 1. Pravo na ograničenje obrade: Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako: osporava  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane njegovih pravnih zahtjeva, ako je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka.
 2. Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
 3. Pravo na prigovor: Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega: 
 1. kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 2. kada se osobni podaci Ispitanika obrađuju za potrebe izravnog marketinga  što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. U tom slučaju osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.
 1. Automatizirane odluke: Ispitanik ima pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila odnosno Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila bez ikakve ljudske intervencije.
 
Ispitaniku skrećemo posebnu pozornost na pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, sve to uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
Ako se zahtjev ili prigovor podnosi Zagrebparkingu, podnosi se na uvodno navedene kontakt podatke.
 
Smatra se urednim podnošenjem zahtjeva ili prigovora kojeg Ispitanik na isti način dostavi bilo kojoj podružnici koja je dužna bez odgode obavijestiti o tom Službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci drugih podružnica navedeni su na web stranici https://www.zgh.hr/kontakti/direkcija-podruznice-ovisna-drustva-i-ustanova-zagrebackog-holdinga/3495
 
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici u nastavku, web stranici voditelja obrade https://www.zgh.hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/8547 (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje) ili na web stranicama drugih podružnica u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade i podružnica. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.
 
Zahtjev odnosno prigovor treba sadržavati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika. Voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija od Ispitanika koji podnese zahtjev ili prigovor, što može uključivati i podatke za potvrđivanje identiteta Ispitanika kao što je preslika službenog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). U slučaju kada Ispitanik dostavlja presliku službenog identifikacijskog dokumenta, preslika treba sadržavati jasno: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili za strane državljane nacionalni ID broj, prebivalište (ulica i broj te mjesto), broj dokumenta i datum važenja dokumenta. Svi drugi podaci koji se nalaze na preslici identifikacijskog dokumenta, kao što su datum rođenja, fotografija i dr. treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti). Obrada podataka s preslike službenog identifikacijskog dokumenta strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.
 
Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.
 
Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.
 
Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr
 
Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 
 
Dokumenti za preuzimanje:
Politika sustava upravljanja osobnim podacima u Zagrebačkom holdingu d.o.o.

Obrazac Zahtjev za ostvarivanje prava Ispitanika
Obrazac Prigovor voditelju obrade
 

Više informacija o zaštiti osobnih podataka i nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP