Meni
Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Podružnica Zagrebparking nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
 
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu na adresi: https://www.zagrebparking.hr
 
STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica https://www.zagrebparking.hr od 21. siječnja 2020. godine djelomično je usklađena sa Smjernicama o pristupačnosti internetskog sadržaja, razina usklađenosti A.

OMOGUĆENO JE:
  • povećanje odnosno smanjivanje veličine fonta na stranici
  • povećanje kontrasta
  • prilagođavanje stranice osobama s disleksijom
  • podcrtavanje poveznica

Opcije se uključuju klikom na znak u donjem desnom uglu stranice.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • pojedine pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava revidirana je 21.01.2021. godine te sastavljena prema Predlošku izjave o pristupačosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU (2018/1523 od 11. listopada 2018.).

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Uredništvo internetske stranice podružnice Zagrebparking.
Podružnica Zagrebparking će I dalje redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 
POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o istome obavijeste podružnicu Zagrebparking.
Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice podružnice Zagrebparking, korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail: infozgp@zgh.hr

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
 
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
 
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 
Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
 
Tel:01 4609 041
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr
Ispišite stranicu