Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Naljepnica za parkiranje vozila osoba s invaliditetom

Mogu li kao osoba s invaliditetom parkirati vozilo na javnim parkiralištima bez plaćanja naknade za parkiranje?
 • Prema  Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Sl. glasnik 12/11, 18/13). čl.10. st.2. i st.3., osobe s invaliditetom mogu parkirati na javnim parkiralištima pod naplatom bez plaćanja i to tijekom jednog dana najduže dva sata u kontinuitetu, bez vremenskog prekida.


Je li za ostvarivanje ovog prava dovoljno u parkiranom vozilu istaknuti znak pristupačnosti? 

 • Ne. Osobe s invaliditetom ovu pogodnost u praksi mogu ostvariti tako da u vozilu uz važeći znak pristupačnosti istaknu i naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.


Kako mogu pribaviti naljepnicu za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i koje dokumente moram predočiti?

 • Naljepnica se može zatražiti na blagajni podružnice Zagrebparking, Šubićeva 40/III, u radnom vremenu blagajne ili putem našeg ePK portala namijenjenog za kupnju karata putem interneta.
  Osoba s invaliditetom prilikom izdavanja naljepnice treba na uvid dostaviti znak pristupačnosti i rješenje na temelju kojeg je znak pristupačnosti izdan, bez obzira ima li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu. (Uvjeti za izdavanje naljepnice, Zahtjev za izdavanje naljepnice )


Moram li biti vlasnik vozila kako bih ostvario ovu pogodnost?

 • Ne. Osoba s urednom dokumentacijom sama navodi registarsku oznaku po želji i ova će pogodnost vrijediti za navedeno vozilo.  


Na koji rok se naljepnica izdaje?

 • Naljepnica vrijedi godinu dana, a može se izdati najdulje do vremena do kojeg vrijedi znak pristupačnosti.


Je li ova usluga u potpunosti besplatna?

 • Pravo korištenja pogodnosti u potpunosti je besplatno. Organizarot parkiranja jednokratno naplaćuje naknadu za troškove izrade i izdavanja naljepnice u iznosu od 30,00 kn.


Mora li osoba s invaliditetom osobno dolaziti u prostorije Zagrebparkinga?

 • Ne, u njeno ime naljepnicu može zatražiti bilo tko koga osoba s invaliditetom za to ovlasti. (Pisana punomoć nije potrebna.) Podnositelj zahtjeva dužan je navesti svoje ime i prezime te podatke o ispravi kojom dokazuje svoj identitet.


Mogu li ovu pogodnost koristiti za više vozila?

 • Osoba s invaliditetom ima pravo naljepnicu za parkiranje koristiti za jedno vozilo. S obzirom da je naljepnica vezana uz registarsku oznaku vozila nije je moguće koristiti u bilo kojem drugom vozilu.


Postoji li mogućnost da naljepnicu prenesem na drugu registarsku oznaku?

 • Naljepnica izdana za jedno vozilo može se prenijeti na drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice. Pritom se za novu naljepnicu naplaćuju troškovi izrade i izdavanja u iznosu od 30,00 kn. U tom slučaju stara naljepnica se poništava.

Koju potvrdu/dokument ću dobiti kao dokaz da je vozilo registrirano u sustavu Zagrebparkinga?

 • Korisniku se izdaje naljepnica koja je oblikom i sadržajem slična povlaštenoj parkirnoj karti, plave je boje i na sebi ima ucrtanu oznaku za invalide.


Mogu li besplatno parkiranje od dva sata koristiti raspoređeno kroz cijeli dan?

 • Ne. Vrijeme parkiranja započinje od prvog opažaja službene osobe u danu i teče bez prekida, a najduže dva sata.
   

Da li se preostalo vrijeme unutar dva sata prebacuje u slijedeći radni dan?

 • Ne. Ostvarivanje besplatnog parkiranja putem naljepnice za parkiranje osoba s invaliditetom vrijedi u jednom danu i ne može se prenijeti u drugi dan niti se vrijeme može akumulirati.
   

Mogu li u toku dva sata besplatnog dnevnog parkiranja mijenjati poziciju vozila?

 • Korisnici slobodno smiju promijeniti parkirališno mjesto pa čak i zonu parkiranja unutar započeta dva sata; bitno je jedino da osoba ne prekorači dozvoljeno vrijeme.
   

Što ukoliko predviđeno vrijeme od dva sata istekne a ja se i dalje nalazim na javnom parkingu u zoni naplate?

 • U slučaju prekoračenja vremena vozilo osobe s invaliditetom tretirati će se isto kao i bilo koje drugo vozilo koje je prekoračilo dozvoljeno vrijeme parkiranja.
   
  Ukoliko korisnik i nakon isteka besplatnog vremena parkiranja želi ostati u zoni naplate može to učiniti kupnjom regularne parkirališne karte putem m-parkinga ili na druge načine. Kupljena karta počinje vrijediti s istekom dva besplatna sata.

Što ako već imam pravo na povlaštenu parkirnu kartu koja mi vrijedi za npr. žutu zonu? Jesu li moguća preklapanja naljepnice za parkiranje vozila osoba s invaliditetom s drugim parkirališnim kartama?

 • Ne može doći do preklapanja. Osoba svakodnevno koristi povlaštenu parkirnu kartu u zoni u kojoj za to ima pravo. Na svim ostalim javnim parkiralištima može koristiti mogućnost dva sata besplatnog parkiranja na propisan način.

Može li se naljepnica za parkiranje vozila osoba s invaliditetom zatražiti na nekoj drugoj adresi osim u Šubićevoj 40/III?

 Ne. Osobe s invaliditetom ovu pogodnost mogu ostvariti jedino predočenjem odgovarajućih dokumenata na naznačenoj adresi.


Vrijedi li ova naljepnica za parkiranje u I.1 zoni?

 • Ne vrijedi.