Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Dnevna parkirališna karta


Moram li platiti dnevnu parkirališnu kartu?


Koliko je trajanje dnevne parkirališne karte?

  • Dnevna parkirališna karta (24 sata) vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje (24h). U tom razdoblju nije moguće izvršiti uplatu parkiranja slanjem SMS poruke.


Moram li poštivati vremensko ograničenje satnog parkiranja određeno za pojedine zone naplate?

  • Da, duljina trajanja parkiranja po zonama regulirana je  Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba (Sl. glasnik 6/14, 18/14, 23/14, 20/15). Vremenskim ograničenjem parkiranja omogućuje se korištenje javnih parkirališta svim potencijalnim korisnicima koji imaju potrebu vozilom doći u uži centar grada.


Primjenjuje li se na uslugu parkiranja Zakon o zaštiti potrošača čl.54?


Mogu li stornirati dnevnu parkirališnu kartu, ukoliko isti dan kupim povlaštenu parkirališnu kartu?

  • Kupnja povlaštene parkirališne karte nakon dobivanja dnevne, ne oslobađa od obveze plaćanja iste.

Smatra li se plaćenim parkiranjem slanje SMS poruke?

  • Potvrda o kupnji parkriališne karte nije odaslana već zaprimljena SMS poruka kojom se korisnik obavještava o uspješnosti zatražene kupnje. Ukoliko povratna SMS poruka ne stigne u roku od 2 minute, smatra se da kupnja nije uspjela, te je korisnik dužan parkiranje platiti drugim načinima plaćanja. Potvrda o izvršenoj kupnji sadrži također i navedenu registarsku oznaku, te je korisniku moguće još jednom provjeriti ispravnost vlastitog unosa i po potrebi ga korigirati, ukoliko je prillikom unosa pogriješio.


Platio sam parkiranje putem SMS-a, ali sam unio krivu zonu. Smatra li se takva kupnja parkirališne karte valjanom?


Smatra li se plaćenim parkiranjem i ono koje je izvršeno putem SMS-a, ali uz pogrešan unos registarskog broja vozila?

  • Takva uplata se ne može smatrati ispravnom budući da uplaćenu parkirališnu kartu nije moguće povezati s registarskom oznakom automobila koju je kontrolor parkiranja  u mogućnosti provjeriti, a samim time niti pratiti vrijeme zadržavanja vozila na parkiralištu. Poništenje dnevne parkirališne karte izdane zbog neispravnog unosa od strane korisnika otvorilo bi mogućnost zlouporabe.


Zašto se u sustav parkiranja ne unese automatsko prepoznavanje ispravnosti unešenih registracija vozila prilikom plaćanja SMS porukom?

  • Plaćanje parkiranja u Gradu Zagrebu omogućeno je također i vlasnicima vozila s inozemnim registarskim oznakama, te je stoga prilikom plaćanja nužna mogućnost unošenja bilo koje kombinacije brojeva i slova.


Je li organizator parkiranja u Gradu Zagrebu u mogućnosti priznati reklamaciju koja se tiče pogrešnog unosa registarske oznake vozila učinjenu od strane korisnika prilikom plaćanja parkiranja mobilnim uređajem?

  • Podružnica Zagrebparking nije u mogućnosti poništiti dnevnu parkirališnu kartu koja je izdana zbog pogreške korisnika učinjene prilikom kupnje karte mobilnim uređajem. Osnovni razlog leži u činjenici da je podružnica dužna pridržavati se Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Sl. glasnik 12/11, 1/13). kojom nije predviđena mogućnost poništenja dnevne parkirališne karte uslijed pogreške korisnika, kao i iz drugih razloga navedenih u prijašnjim odgovorima.