Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Javna garaža Tuškanac


VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08,00 - 21,00 10,00 kn/h
Satna - noćna 21,00 - 08,00 2,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 60,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana 200,00 kn
Mjesečna - dnevna 06,00 - 18,00 400,00 kn
Mjesečna - noćna 17,00 - 09,00,
subotom od 15,00 i nedjeljom od 00 - 24 h
75,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00    500,00 kn
Mjesečna - povlaštena* 00 - 24,00 110,00 kn

*Povlaštena mjesečna karta za JG Tuškanac izdaje se fizičkim osobama (stanarima)
u skladu s člankom 9 .Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža..
Zbog ograničenih kapaciteta, korisnicima ne možemo garantirati dostupnost pretplatnih karta.

Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu i mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je sa vozilom ušao u garažu, dužan je isto zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u javnu garažu uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje.