Meni
Test tablica

Test tablica

Cijene satnih parkirališnih karata
 
Zona Test Testna kolona SMS kod Cijena Dnevna
parkirališna karta
Maksimalno
vrijeme parkiranja
I. zona     700101 6,00 kn/h 100,00 kn 2h
I. zona 1/2 h     700101 3,00 kn/h 100,00 kn 2h
I.1. zona     / / 150,00 kn /
I.2. zona     / / 120,00 kn /
I. zona*     700109 6,00 kn/h 100,00 kn 2h
II.1. zona     700102 3,00 kn/h 60,00 kn 3h
II.1. zona**     700106 3,00 kn/h 60,00 kn 3h
II.3.  zona     700108 3,00 kn/h 60,00 kn nije ograničeno
III. zona     700103 1,50 kn/h 20,00 kn nije ograničeno
IV.1. zona     700105 5,00 kn/dan 30,00 kn nije ograničeno
IV.2. zona     700104 10,00 kn/dan 30,00 kn nije ograničeno
IV.2. zona***     700107 10,00 kn/dan 30,00 kn nije ograničeno

*Vrijedi za Dubravkin put.
**Vrijedi za Trg Stjepana Radića.
***Vrijedi za parkiralište Paromlin.


Cijene pretplatnih parkirališnih karata
 
Zona   Mjesečna parkirališna karta
  Komercijalna Povlaštena *
    Fizičke osobe Pravne osobe 
    Stanari Obrtnici  
I. zona 720,00 kn 100,00 kn  250,00 kn  500,00 kn
I.1. zona - **110,00 kn - -
II. zona 360,00 kn 40,00 kn 150,00 kn 250,00 kn
III. zona 128,00 kn 25,00 kn 75,00 kn 100,00 kn
IV.1. zona 100,00 kn - - -
IV.2. zona 200,00 kn - - -
 

Swipe test
 
Zona Tvrtke Stanari Obrtnici Ostali
I. zona 720,00 kn 100,00 kn  250,00 kn  500,00 kn
I.1. zona - **110,00 kn - -
II. zona 360,00 kn 40,00 kn 150,00 kn 250,00 kn
III. zona 128,00 kn 25,00 kn 75,00 kn 100,00 kn
IV.1. zona 100,00 kn - - -
IV.2. zona 200,00 kn - - -