Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Javna garaža Kvaternikov trg


VRSTA KARTE                         VRIJEME                            CIJENA
Satna - dnevna 08,00 - 18,00 6,00 kn/h
Satna - noćna 18,00 - 08,00 1,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 30,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana    100,00 kn
Mjesečna - dnevna        06,00 - 21,00   210,00 kn
Mjesečna - noćna 17,00 - 09,00
i vikendom od 00:00 do 24:00
75,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00 250,00 kn


Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu i mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je sa vozilom ušao u garažu, dužan je isto zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u javnu garažu uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje.