Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Povlaštena parkirališna karta (PPK)

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu (PPK) imaju stanari ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje i pravne osobe, fizičke osobe obrtnici i osobe koje obavljaju drugu  samostalnu djelatnost koje imaju sjedište ili koriste poslovni prostor unutar tog područja.
 
Na povlaštene parkirališne karte ne primjenjuje se vremensko ograničenje trajanja parkiranja, a izdaju se najduže do 12 mjeseci.

Parkirališna karta izdaje se u nematerijaliziranom obliku i može se kupiti na blagajni Podružnice i putem ePK portala. Korisnik dobiva podsjetnik s naznačenim datumom trajanja PPK. Kod kupnje putem ePK portala podsjetnik o vremenu trajanja PPK pet dana prije isteka šalje se na e-mail adresu koja je upisana prilikom registracije. 

PPK za I. zonu vrijedi i za II. i III. zonu, a PPK za II. zonu vrijedi i za III. zonu. PPK za I.1 zonu vrijedi i za I., II. i III zonu.
PPK ne vrijedi u zoni IV.1 i IV.2 (izvanulična javna parkirališta).