Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Javna garaža Kvaternikov trg


VRSTA KARTE                         VRIJEME                            CIJENA
Satna - dnevna 08,00 - 18,00 6,00 kn/h
Satna - noćna 18,00 - 08,00 1,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 30,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana    100,00 kn
Mjesečna - dnevna        06,00 - 21,00   210,00 kn
Mjesečna - noćna 17,00 - 09,00
i vikendom od 00:00 do 24:00
75,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00 250,00 kn


Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu i mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je sa vozilom ušao u garažu, dužan je isto zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u javnu garažu uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje.

Kako bi se omogućio nesmetan rad javne garaže, podružnica Zagrebparking uvodi zahtjeve za kupnju pretplatničkih kartica.
Korisnici mjesečnih pretplatničkih kartica koji kupuju pretplatničku karticu prvi puta ili im je prošlo više od 7 dana od isteka pretplatničke karte za prethodno razdoblje, dužni su predati zahtjev za kupnju pretplatničke karte.
Zahtjevi se ispunjavaju i predaju kod djelatnika garaže.
Korisnici koji za prethodno razdoblje imaju kupljenu pretplatničku kartu nisu dužni podnositi zahtjev, te pravo na produženje pretplate ostvaruju ako nakon isteka pretplatničke karte za prethodno razdoblje nije prošlo više od 7 dana.
Zahtjevi novih korisnika koji zbog popunjenosti garaže neće biti odobreni ulaze na listu čekanja te će ih se pravovremeno obavijestiti kada će kupnja pretplatničke karte biti moguća.