Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Javna garaža Rebro


VRSTA KARTE                            VRIJEME                            CIJENA
Satna - dnevna 07,00 - 15,00 6,00 kn/h
Satna - noćna 15,00 - 07,00 3,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 30,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana    150,00 kn
Mjesečna - dnevna 05,00 - 20,00 200,00 kn
Mjesečna - noćna 13,00 - 08,00
i vikendom od 00:00 do 24:00
100,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00 300,00 kn
Mjesečna - povlaštena* 00 - 24,00 100,00 kn

*Povlaštena mjesečna karta za JG Rebro izdaje se za potrebe zaposlenika
KBC Zagreb kao vlasnika garaže.

Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu i mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je sa vozilom ušao u garažu, dužan je isto zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u javnu garažu uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje.