Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Javna garaža Jelkovec 1


VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08,00 - 18,00 3,00 kn/h
Satna - noćna 18,00 - 08,00 1,00 kn/h
Cjelodnevna 24 sata 10,00 kn
Tjedna 24 sata x 7 dana 20,00 kn
Mjesečna - dnevna    06,00 - 18,00 25,00 kn
Mjesečna - noćna                         17,00 - 09,00                         35,00 kn
Mjesečna 00 - 24,00    40,00 kn


Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu i mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je sa vozilom ušao u garažu, dužan je isto zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u javnu garažu uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje.