Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Stupanje na snagu novog Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža

Obavještavamo Vas da dana 30. srpnja 2018. na snagu stupa novi Pravilnik o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/18) s korigiranim cijenama korištenja javnih parkirališta i javnih garaža.

Cijena postojeće satne karte za ZONU I. korigira se na 12,00 kn/h, za ZONU II. na 5,00 kn/h, za ZONU III. na 2,00 kn/h, dok bi cijena DPK (dnevnih parkirališnih karata), KPK (komercijalnih parkirališnih karata – tjedna, mjesečna, godišnja) i PPK (povlaštenih parkirališnih karata) ostala nepromijenjena, čime se ne bi utjecalo na budžet građana kojima je zbog dnevnih migracija i mjesta stanovanja parkiranje u široj zoni gradskog središta svakodnevno neizbježno. Također, obavještavamo Vas da se vrijeme naplate u ZONI I. produljuje do 22 sata. Pravilnikom se korigiraju cijene dnevnih i mjesečnih karata za javne garaže. Podsjećamo i na nove usluge za plaćanje parkiranja, mobilnu aplikaciju ZgPark i sustav za automatsku naplatu parkiranja koji je instaliran u tri od osam javnih garaža kojima podružnica upravlja (JG Langov trg, JG Rebro i JG Petrinjska).

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebparking provodi mjere ekološki odgovornog poslovanja,  u svrhu smanjenja prometnih gužvi na prometnicama i parkiralištima, smanjenja onečišćenja zraka, smanjenja emisija CO2 (Sporazum iz Kyota), doprinosi ispunjavanju obveza Strategije 20-20-20 (povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora za 20%, poboljšanje energetske učinkovitosti za 20%, smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%) s ciljem realizacije do 2020. godine, smanjenja prekapacitiranosti javnih garaža i prometnih gužvi na ulazima u garaže i okolnim prometnicama, u sklopu kontinuiranog ulaganja u podizanje kvalitete usluge javnih garaža (ugradnja punjača za električna vozila, energetski učinkovita i ekološka rasvjeta, defibrilatori za javne garaže, sustav automatizacije javnih garaža) te poticanja građana na korištenje javnog gradskog prijevoza u centru grada.