Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Edukacija o kardiopulmonalnom oživljavanju djelatnika Zagrebparkinga

U Zagrebu, 25. studenog 2017. godine Zaklada „Hrvatska kuća srca“ u suradnji sa Studentskom udrugom StePP i Gradskim uredom za zdravstvo u sklopu akcije „Oživi me“ organizirala je edukaciju o kardiopulmonalnom oživljavanju za djelatnike Zagrebparkinga.
Edukacija je nastavak projekta „Defibrilatori“ kojom se Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking predstavila javnosti 14. rujna 2017. godine. U sklopu projekta, a u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo postavila je AED uređaje za defibrilaciju u garaže Kvaternikov trg i Tuškanac.
U subotu je educirano 26 novih djelatnika Zagrebparkinga koji će stečenim znanjem biti u mogućnosti pristupiti postupku kardiopulmonalnog oživljavanja i nekome spasiti život, a sa ovim društveno korisnim poslovanjem nastaviti će se i u 2018. godini.
Djelatnici Zagrebparkinga tijekom radnog vremena veliki dio svog dana provode u kontaktu s građanima te će zahvaljujući ovoj edukaciji o osnovnim postupcima oživljavanje uvelike doprinijeti povećanju sigurnosti građana grada Zagreba.