Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaKontakti
Zagrebparking

Otvorena javna garaža Jelkovec 1

Od danas, 1. kolovoza 2016. godine s radom je započela javna garaža Jelkovec 1. Garaže se nalazi u Sesvetama, na adresi Ulica 144. Brigade Hrvatske vojske broj 4. Parkiranje u garaži je organizirano na zahtjev građana te kako bi se poboljšala prometna situacija u tom dijelu grada.
 
Cijena satnog parkiranja za vremenski period od 8:00 do 18:00 sati u garaži Jelkovec 1 iznosi  2,00 kune. Cijena  za sat vremena parkiranja u periodu od 18:00 do 8: sati je 1,00 kuna. Cjelodnevna karta korisnike košta 10,00 kuna, tjedna karta 20,00 kuna a cijena mjesečne karte iznosi 40,00 kuna.
 
U sustav naplate i kontrole parkiranja uvedene su i ulice u neposrednoj blizini garaže Jelkovec 1. Riječ je o ulicama Rimski put, Ulica Borisa Papandopula, Ulica Borisa Ulricha, Ulica Brune Bjelinskog, Ulica Dragana Plamenca, Ulica Huberta Pettana, Ulica Ivana Brkanovića, Ulica Ivane Lang, Ulica Ive Paraća, Ulica Krešimira Kovačevića, Ulica Ladislava Šabana (uključujući i servisnu cestu ispod razine ulice), Ulica Ljudevita Posavskog (između Ulica 144. brigade Hrvatske vojske i ulice Rimski put), Ulica Mladena Pozajića, Ulica Petra Dumičića, Ulica Rudolfa Matza, Ulica Stjepana Šuleka, Ulica Vladimira Stahuljaka, i Ulica 144. brigade Hrvatske vojske. Navedena javna parkirališta organizirana su u III. zonu (zelena) u kojoj se kontrola obavlja radnim danom od 7 do 20 sati, a subotom od 7 do 15 sati. Cijena satne karte za III. zonu iznosi 1,50 kunu.
 
Temelj za uvođenje novih javnih parkirališta i javne garaže u sustav organiziranog parkiranja je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12, od 15. srpnja 2016. godine.